INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tokmetzis, Dimitri
Titel: De digitale schaduw
Sub titel: Hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen uw leven beinvloeden

We maken ons zorgen om onze privacy: de Elektronische PatiŽntendossiers, het rekeningrijden, de OV-chipkaart, de centrale databank met gezichtsscans en vingerafdrukken, alom aanwezig cameratoezicht, het monitoren en aftappen van internet- en telefoonverkeer, enzovoort, enzovoort. In deze informatiemaatschappij hebben we meer te verliezen dan privacy alleen, namelijk ook individuele keuzevrijheid en gelijkheid in levenskansen. Onze digitale gegevens worden continu door anderen gebruikt en verwerkt in risico- en klantprofielen. We worden in categorieŽn ingedeeld met mensen die op ons lijken. Die categorieŽn vertegenwoordigen verschillende niveaus van burgerschap, risico, nut of geldelijke waarde. Ze bepalen in welke mate we extra in de gaten gehouden worden, of we ergens wel of niet mogen komen, of we ons kunnen verzekeren en tegen welke voorwaarden en of we in aanmerking komen voor een hypotheek of lening. Dimitri Tokmetzis waarschuwt ons voor de gevaren van een oncontroleerbare digitale identiteit.
2012, 240 pag., Euro 15
Spectrum, Utrecht, ISBN 9789000306343


This page last updated on: 13-1-2015