| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

LINKS VAN HET FORT VAN SJAKOO

Dit zijn websites van tijdschriften die we wel of niet verkopen of van groepen of uitgevers die we wel de moeite waard vinden. De tijdschriften kunnen geheel of gedeeltelijk online gelezen worden. Van de uitgevers en distributeurs die we vermelden hebben we een aanzienlijk deel van de titels die ze aanbieden in voorraad. Wat we niet in voorraad hebben, kunnen we bestellen.

Estas son las páginas de internet de revistas que sí o que no vendemos y de grupos simpáticos o editoriales y librerias semejantes a la nuestra que encontramos suficiente interesantes para hacerles un enlace. Las revistas se pueden leer parcialmente o completamente en su página de internet. De las editoriales y distribuidoras mencionados tenemos una parte significativa en la tienda. Los que no tenemos, podemos pedir en general.

These are the websites of magazines we do or don't sell or from groups or publishers which we find worthwile mentioning. The magazines can be read completely or partly on their website. From the mentioned publishers or distributors we stock quite a lot of titles. Those titles we don't carry in our stock, can be ordered.


 


Nederland

Allincluded, Amsterdam

Actiegroep die het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid heel kritisch volgt en met acties het detentie-, uitsluitings- en uitzettingsbeleid van de Nederlandse en Europese autoriteiten aan de kaak stelt. Zijn ook bezig contacten te leggen met radicale groepen in de landen van herkomst (met name in Afrika).

http://www.allincluded.nl/


AMOK

VD AMOK houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van een antimilitaristisch tijdschrift en met onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren.

http://www.vdamok.nl/


Anarchistisch Archief Appelscha

Voorlopige lijst van boeken en brochures aanwezig en op afspraak raadpleegbaar in het archief op het kampeerterrein "Voor vrijheidsbezinning". Zie linkermenu balk voor keuzemogelijkheden bij het zoeken. Via deze link is tevens de catalogus van de infotheek te Gent raadpleegbaar. Fysieke raadpleging ook daar alleen op afspraak of tijdens de openingsuren: in het Assez -anarchistisch centrum, Sparrestraat 1A, 9000 Gent, Open: woensdag 16-21u, vrijdag 19-21u en zaterdag 14-17 uur.

http://www.anarchy.be/anarchief/index.html


Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht,Utrecht

Kamp Zeist is een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning zonder proces voor onbepaalde tijd zitten opgesloten. Er zijn vergevorderde plannen om de huidige tijdelijke gevangenis te vervangen door nieuwbouw voor permanent gebruik. De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) staat voor open grenzen en is tegen het opsluiten van vluchtelingen. AAGU eist dan ook sluiting van Kamp Zeist en verzet zich tegen de aangekondigde nieuwbouw.

http://www.aagu.nl/


Anarchistische Groep Amsterdam

De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

http://www.agamsterdam.org

Draait ook de Anarchistische Bibliotheek in café Bollox:

http://binnenpr.home.xs4all.nl/anarch.htm


Anarchistische Groep Nijmegen

De AGN houdt zich primair bezig met organisatie en iets minder met directe actie. Als groep willen we een platform bieden met het doel om anarchistische structuren te creëren, acties en de manier van organiseren binnen de beweging te verbeteren en het begrip over de wereld te vergroten.

http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/


Anarchistisch Kollektief Utrecht

http://anarchistisch-kollektief-utrecht.noblogs.org/


Anarcho-Syndicalistische Bond

Netwerkje van vier plaatselijke anarcho-syndikalistische groepen in Amsterdam, Utrecht, Enschede en Breda/Tilburg.

http://anarcho-syndicalisme.nl/wp/


Antimilitaristies Bureau

Deze site is door Stichting Anti-Militaristies Buro opgezet om aandacht te besteden aan anti-militarisme en pacifisme, vooral aan de geschiedenis en achtergronden ervan.

http://antimilitarisme.org/


De AS

Thematisch anarchistisch tijdschrift, met veel belangstelling voor geschiedenis.

http://www.tijdschrift-de-as.nl


ASKV/Steunpunt Vluchtelingen,Amsterdam

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze steun bestaat uit solidariteitswerk, gericht op politieke veranderingen en op de openbaarheid. Een beperkte groep kunnen wij begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, Nederlandse les en geestelijke steun.
http://www.askv.nl/


Atalanta, Utrecht

De wereld kan veel mooier, het denken kan veel dieper - dat is wat Atalanta wil uitdragen. In tastbare vorm: boeken en boekjes, filosofische spelletjes, affiches, een elpee, cd's, een dvd en een video. Of in minder tastbare vorm: lezingen en concerten. Atalanta bestaat sinds 1980 en is erg kleinschalig. We zouden het liefst nooit ergens geld voor vragen, dus houden we onze prijzen zo laag mogelijk, en verder zijn we tegen elke vorm van onderdrukking, voor vrijheid en voor het putten van veel vrolijkheid uit radicale veranderingsgezindheid.

http://www.at-a-lanta.nl/


Autonomen Den Haag

Autonomen Den Haag is een samenwerkingsverband van autonomen en anarchisten uit de Haagse regio.

http://autonomendenhaag.wordpress.com


Autonoom Centrum Den Haag

Autonoom, nonprofit, vegenistisch centrum met een eetcafe en de infowinkel/kleine boekwinkel Opstand in de Willem van Outhoornstraat 17, Den Haag.

http://acdenhaag.wordpress.com/


Bajesdorp, Amsterdam-Watergraafsmeer

Achter het Amstelstation, aan de Wenckebachweg, verscholen achter de torens van de gevangenis ligt Bajesdorp. Maar liefst 8 kraakpandjes staan bij elkaar in een pittoresk wijkje, waarvan de bewoners zich sterk maken om leegstand tegen te gaan en de buurt bewoonbaar te houden.

http://bajesdorp.nl/


Binnenpret, MKZ, Bollox, Occii, Amsterdam-Zuid

Complex van voorheen gekraakte ruimtes waarin nu behalve door diverse mensen gewoond ook diverse activiteiten plaatsvinden. Zo is er een concertzaal, een veganistisch restaurant, een dagcafé annex anarchistische bibliotheek, een oefenruimte en opnamestudio, een Linux usergroup, ateliers, kinderpret, theater Munganga en een kantoor van de Anarchosyndicalistische Bond.

http://binnenpr.home.xs4all.nl/


Brabantse Anarchistische Kring

Netwerk van Brabantse anarchisten. BAK staat voor Brabantse Anarchistische Kring. Met deze structuur willen anarchisten van allerlei pluimage uit heel de provincie anarchistische ideeën uitdragen door middel van propaganda en actie. Met dit verband zijn we actief op meerdere fronten en werken we verbindend tussen de verschillende lokale en thematische groepen in de provincie en tussen anarchisten in het algemeen.

http://brabantseak.noblogs.org/


Bureau Jansen & Janssen, Amsterdam

Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie en inlichtingen- diensten kritisch volgt en daar gevraagd of ongevraagd een mening over geeft. Een grondrechtenkollektief dat publiceert over uitbreiding van bevoegdheden en repressieve wetgeving in vooral haar eigen uitgavenen op het internet. Soms een steungroep voor mensen die ongewild gevolgd of vervolgd worden. Een vraagbaak voor burgers, maar ook politici, journalisten en andere onderzoekers.

http://www.burojansen.nl/


Cercle Noir

Cercle Noir is een informeel anarchistisch collectief dat zich bezig houdt met het schrijven, vertalen en publiceren van (internationale) teksten over het anarchisme, het libertair communisme en de strijd tegen staat en kapitaal. Met name veel vertalingen van teksten uit radencommunistisch milieu.

http://cerclenoir.wordpress.com/


DIY Do it Yourself Workshop, A'dam-Nijmegen-abroad

The DIY Workshop is an event where we can share knowledge. You can learn to do something yourself, or you can teach someone to do something themselves. We help each other and spread information in a non-institutional, non-authoritarian and non-commercial environment. DIYW brings proficient people and interested people together in order to fight for freedom of information and the end of academic elitism. We believe that education is not something to be acquired, but instead something to be experienced whenever possible.

http://diyworkshop.noblogs.org/

Doorbraak

Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan – hopelijk – succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen we ons in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die – in al haar diversiteit – door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

http://www.doorbraak.eu


De Fabel van Illegaal, Leiden

Is een Leidse organisatie die al jarenlang actief is op het gebied van ondersteuning van illegale vluchtelingen, het bestrijden van racisme en extreem rechts. Geeft ook al jaren onder wisselende namen tijdschriften uit waarin de maatschappelijke ontwikkelingen en de eigen sociale beweging met een zeer kritisch oog vanuit antiautoritair radicaal links perspectief worden belicht. Tegenwoordig actief binnen het Doorbraak-netwerk.

http://defabel.home.xs4all.nl/


Globalinfo

Met deze website willen we informatie geven over allerlei zaken die te maken hebben met neoliberale globalisering. Dit vooral in het kader van acties en bewegingen die zich daartegen verzetten.

http://www.globalinfo.nl/


Hydra Subversief webschrift

Hydraweb is het thuishonk van het onregelmatig verschijnende PDF-tijdschrift Hydra. Op Hydraweb is nog veel meer achtergrondmateriaal te vinden, belangrijke (oer-)teksten met een hoge Hydra-factor etc. Hydra wil op een nieuwe manier omgaan met concepten als revolutie en klasse en wil voorbij traditionele benaderingen van tijd, ruimte en beweging proberen te denken. Het gaat uit van een emancipatoire strijd door een multiverseel, pluraal proletariaat. Hydra is het tegenovergestelde van macht en orde en keert zich tegen de staat, tegen het imperium en tegen het kapitalisme. Het gaat uit van de onuitroeibaarheid van het verzet en wil anticiperen op nieuwe vormen van verzet, die in nieuwe, onverwachte gedaantes en combinaties de kop op steken, als waren het koppen van de mythische Hydra.
http://hydraweb.yolasite.com/


Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam

Een van de grootste documentatie- en onderzoekscentra op het gebied van sociale en economische geschiedenis. Met een enorm archief op het gebied van o.a. de anarchistische beweging en sociale bewegingen.

http://socialhistory.org/nl


Indymedia Nederland

Online pinwand voor oproepen en kortere artikelen mbt met name de Nederlandse actiebeweging. Sla de commentaren maar over want die zijn meestentijds niet te pruimen.

https://www.indymedia.nl/


Uitgeverij Iris, Amsterdam

Amsterdamse anarchistische uitgeverij van onze kameraad en vriend Dick Gevers. Gespecialiseerd in vertalingen van anarchistische teksten uit het Frans, maar ook af en toe vanuit het Engels. Een mooi fonds van diverse teksten uit het anarchistisch spectrum met immer een goede in- of uitleiding.

http://members.ams.chello.nl/t.gevers/adres.html


Joe's Garage, Amsterdam-Oost

Joe's Garage is een autonoom sociaal politiek centrum in een kraakpand in Amsterdam oost (voor het eerst open voor publiek in juni/juli 2005). Het huisvest een volkskeuken, een kraakspreekuur, een cafe en een weggeefwinkel.

http://www.joesgarage.nl/


Joke Kaviaar

Blog van long time activiste en dichteres. Onvermoeibaar zijn Joke's inspanningen voor het ondersteunen van 'illegalen' en vluchtelingen die nog in de procedure zitten. Met vlijmscherpe pen en vurige bewoordingen gaat ze het migratiebeleid te lijf. Zonder terug te schrikken voor de consequenties die een steeds repressievere overheid voor haar in petto heeft. Het ondersteunen waard!

http://www.jokekaviaar.nl/


Kafka, Antifascistische Onderzoeksgroep

Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek publiceren wij op deze website en in bladen. Met onze publicaties willen wij bijdragen aan een goed inzicht in de handel en wandel van rechtsextremisten en hun organisaties. Ons doel is om op deze manier bij te dragen aan de bestrijding van rechtsextremisme. Wij doen dit werk onafhankelijk en ongesubsidieerd.

http://kafka.antenna.nl/


Kelder Uitgeverij, Utrecht

Wij graven niet meer verkrijgbare anarchistische teksten op uit de archieven van de geschiedenis. Teksten die niet vergeten moeten worden, herinneringen van en monumenten voor mensen die hun leven eraan gewijd hebben een rechtvaardiger maatschappij te scheppen.

http://www.kelderuitgeverij.nl/


Konfrontatie Digitaal

Konfrontatie-digitaal probeert zo een middel te zijn voor mensen en groepen, die rond bepaalde thema's actief zijn, om discussies te voeren en informatie op te zoeken en uit te wisselen. We publiceren artikelen en discussiebijdragen rond een breed scala aan thema's zoals: Europa, economie, globalisering, (verzorgings)staat, milieu, migratie, justitie, militarisme, Ruimtelijke ordening, media, sport etc., of gewoon over zaken die ons dwars zitten.

http://www.konfrontatie.nl/blog/


Krakenmaillijst Archief

Online webarchief van mailinglijst mbt kraken in heel Nederland (en er buiten af en toe).

http://www.krakenpost.nl/archief/


Laka, Documentatie en Onderzoekscentrum kernenergie, Amsterdam

Laka is dus een organisatie opgebouwd rondom een groot archief op het gebied van kernenergie, kernwapens - d.w.z.: de daarmee gepaard gaande nucleaire vervuiling, en non-proliferatie. Daarnaast heeft Laka veel expertise ontwikkeld over het industrieel gebruik van het kernafvalproduct verarmd uranium. Ook op het gebied van kernwapenfabricage, opslag van nucleair afval en de (internationale en nationale) politieke besluitvorming die zijdelings te maken heeft met deze onderwerpen is veel aanwezig in de vorm van boeken, brochures, kranten- en tijdschriftartikelen en video- en geluidsbanden. Het archief herbergt ook een zeer uitgebreide verzameling van posters en affiches. Een andere belangrijke reden voor het belang van de stichting is de constatering dat er in Nederland - en in de rest van Europa - geen andere organisatie is die op een dergelijke systematische wijze informatie over kernenergie verzamelt en toegankelijk maakt voor gebruik door derden.

http://www.laka.org/index.html


Libertaire Orde

Webblog van Thom Holterman, anarchistisch jurist in ruste die vanuit Frankrijk allerlei bespreekt en aansnijdt. Veel aandacht voor actualiteit in Frankrijk en Franstalige anarchistische publicaties.

http://libertaireorde.wordpress.com


Marxistisch Internet Archief

Met het Marxistisch Internet-Archief willen we een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van de marxistische schrijvers en in het bijzonder de ‘klassieke marxisten’. Nu al is er een aanzienlijk deel van deze werken verkrijgbaar in het Engels, en met de opbouw van een niet-Engelstalige sectie hopen we dat er nog meer mensen gebruik kunnen maken van dit archief.

http://www.marxists.org/nederlands/


Cafe Molli, Amsterdam-Pijp

De Molli is een kraakcafé in de Amsterdamse Pijp.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag open van 21.00 tot 1.00

http://molli.nl/


No Border Network

Het doel van een No Border Netwerk is vrij simpel. Het netwerk zou er idealiter voor moeten zorgen dat er sneller, eenvoudiger en efficiënter informatie uitgewisseld wordt. Door gebruik te maken van het netwerk moet het makkelijker worden om mensen te informeren en te mobiliseren indien er acties georganiseerd worden.

Veel activisten vinden het belangrijk dat er ook politiek gerichte ondersteuningsacties uitgevoerd worden tijdens bijvoorbeeld tentenkampen. Het doel van een tentenkamp is over het algemeen vrij helder (regularisatie) terwijl ondersteuningsacties een bredere doelstelling kunnen uitdragen (vrijheid van beweging voor iedereen).

http://no-border.nl/


OCCII, Amsterdam

OCCII has a long history of existing as a self-sustainable and autonomous independent venue. OCCII not only provides a stage for underground and radical music acts – it is also run almost entirely by volunteers. Every OCCII volunteer helps the venue in one way or another. Each individual has their own purpose, goal, way of operating, interests, level of input, quality of production … and (let’s not forget) characteristics. Those mechanics hold a charm, but maybe also a few weaknesses. It’s not always easy to arrange a night if you don’t know anybody. Our events are built on trust and not on payments … perhaps you understand that better now.

http://occii.org/

OT301-v/h Filmacademie, Amsterdam-Zuid

The OT301/EHBK is a big adventurous project that started in 1999 when we squatted the building with a group of artists. We squatted the building to create a new platform where artists could live and work together and could work on a public programming that offers a stage to ‘experimental’, ‘new’, ‘alternative’ art, music, film, dance, theatre, workshops and other sorts of performances and shows we choose to put on. Everything we do is based on the fact that we are a creative non-profit organisation. That doesn’t mean that we don’t need money to pay our bills but it means that nobody in our building is making a lot of money and most of the income is used to maintain and develop our building and organisation.

http://www.ot301.nl/


Panholzer over pamfletten

Online catalogus van de al sinds 1960 als onbezoldigd pamflettenverzamelaar en pamflettoloog actieve Amsterdamse advocaat Frans Panholzer. Op deze site staan voorlopig de jaren 1960 - 1976. Deze site is 'work in progress', want Frans Panholzer verzamelt en catalogiseert gewoon onvermoeibaar voort.

http://www.panholzer.nl/


Peter Storms RooieRavotr

Boeiend blog van Tilburgse activist die via de IS bij het anarchisme terechtkwam. Vaak goed geïnformeerde artikelen over zeer wisselende thema's, waarbij de auteur er ook niet voor schroomt om een goed onderbouwde eigen mening te formuleren. Een aanrader.

http://www.ravotr.nl/


Pinksterlanddagen, Appelscha

Jaarlijkse anarchistische bijeenkomst met Pinksteren in Appelscha.

http://www.pinksterlanddagen.nl/


Radar activistische agenda voor Nederland

Agenda voor lezingen, manifestaties, demonstraties, filmvertoningen, openingsdagen van kraakkroegen en volkskeukens, weggeefwinkels, anarchistische bibliotheken, concerten van punk- of anderszins alternatieve muziek

http://radar.squat.net/


Boekhandel Rosa,Groningen

Sinds jaar en dag onze Groningse collega anarchistische boekwinkel, die een kleine collectie nieuwe boeken voert en een groot assortiment aan tweedehands boeken uit linkse boeken en tijdschriften heeft en aanbiedt via hun website. En vaak voor heel schappelijke prijzen. Ook jaarlijks tijdens de PL in Appelscha en op de anarchistische boekenmarkt in Gent met een stand te vinden. Wij maken sinds midden jaren negentig iedere drie a vier maanden een gezamenlijke catalogus met hen. Wij (het Fort van Sjakoo) verzorgen het nieuwe boeken gedeelte, Rosa de steeds wisselende tweedehands themacatalogus.

http://www.xs4all.nl/~rosaboek


Schijnheilig-Vondelbunker, Amsterdam-Zuid

Schijnheilig is een rondzwervend collectief dat zich inzet om ongebruikte ruimtes te betrekken en te veranderen in creatieve, vrij toegankelijke en non-commerciële ontmoetingsplaatsen waar onder andere beeldende kunst, muziek, theater, poëzie, lezingen en alles daartussen en buitenom samenkomen.

http://schijnheilig.org/


Uitgeverij Schokland, De Bilt

Kleine uitgeverij die sinds een paar tweemaal jaarlijks een boek (her)uitgeeft wat al lang niet meer leverbaar is en het alleszins waard is om weer leverbaar te zijn.

http://www.uitgeverijschokland.nl/


Squat legal defense fund,Amsterdam

SquatLDF helps squatters financially to defend themselves from legal actions taken against them. Squatters provide a public space where DIY culture and radical political thought can be shared and acted upon. It is the responsibility of all of us to help these people and defend these spaces. To donate or request help email Squatldf@Riseup.net.

http://diyworkshop.noblogs.org/squatldf/

Tilburgse Anarcho Sociëteit, Tilburg

Blog van groep Tilburgse anarchisten.

http://tanarchos.nl


Villa Friekens, Amsterdam-Noord

Villa Friekens is a squat in the north of Amsterdam. It’s been squatted since may 2002. We work and live here with a group of around 25 people. The building used to be a factory, on the site are a big warehouse, an old cantina and an office building. The warehouse is being used as a working space: a garage, studios (sound and art), circus training space, concert room and a t-shirt printing studio. The cantina we use as a communal kitchen and guestroom. The office building is in use as livingspace, and people also live outside in wagons.

http://www.villafriekens.nl/

De Vrije

http://www.devrije.nl/archives/00003229.html


Vrije Bond

De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder machtsstructuren, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

http://www.vrijebond.nl/


Werkplaats Biopolitiek, Wageningen

Werkplaats Biopolitiek is een fysieke plaats waar mensen samen komen om ontwikkelingen in de biotechnologie en de gezondheidszorg te analyseren vanuit een anti-eugenetisch perspectief. We zijn het meest geinspireerd door de politieke theorie van het sociale anarchisme. Wij realiseren ons dat biotechnologie en het gezondheidssysteem geen losstaande entiteiten zijn die zich onafhankelijk van de rest van de maatschappij ontwikkelen. Daarom proberen we onze analyses te plaatsen in en te illustreren met een bredere, anarchistisch-linkse, visie op de samenleving.

http://www.biopolitiek.nl/


Zaanse Anarchistische Groep

De ZAG is gevormd om een bredere bekendheid te geven aan het anarchisme in de Zaanstreek. In een tijd dat politici en media hun handen kapotklappen als een imperialist een nobelprijs voor de vrede krijgt, grote multinationals ons doodgooien met greenwash, en duizenden mensen sterven op de klippen van fort europa is het wel eens tijd dat mensen over een alternatief gaan nadenken. Een alternatief waarin mensen de schuld niet langer op de politici kunnen afschuiven omdat die er niet meer zullen zijn, maar zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun daden. De Zaanse Anarchistische Groep streeft naar een wereld zonder hierarchie, deze toestand kan onmogelijk bereikt worden door hierarchische organisatie en daarom kan het streven naar de staatsmacht nooit tot onze doelen behoren. In het hier en nu samenleven zonder hierarchie is voor ons net zo belangrijk als een ver vaag utopisch einddoel.

http://agzaanstreek.wordpress.com/


Zsa Zsa Zine, Amsterdam

ZsaZsa Zine is the first zine and comic archive center in Amsterdam, situated under Fort van Sjakoo the Anarchist Bookstore on Jodenbreestraat 24. We are open every Saturday 13.00-17.00. Baked goods await you too.

A space for zinefreaks, comicfans, zinesters, artists, and every one else who loves trans/gender/queer/PeopleOfColor comics, zines, coffee and cupcakes. You can watch, read, draw, write, paint, cut & paste, eat, drink, hang out ( or over) or even fall a sleep!

We would like to focus on collection zines by PoCs, feminists and queers! Got a zine, got a comic, love to draw, love to share stories, bring your zine/comic and donate it to us!

https://www.facebook.com/ZsaZsaZine/info

If you ant to know what their plans are:

Zsa Zsa zine interview on Youtube


De Zwarte, Den Haag

De Zwarte was zowel een product van de “beweging van tachtig” als dat het er mede vorm aan heeft gegeven. Het doel van deze site is dan ook tweeledig: het online beschikbaar maken van het tijdschrift De Zwarte, als doel in zichzelf, als wel het geven van een inkijk in de “beweging van tachtig”. Dit is natuurlijk een specifieke inkijk, aangezien De Zwarte slechts één van de vele uitdrukkingsvormen was van deze beweging. Onze hoop is dan ook dat andere initiatieven zullen volgen, en de “beweging van tachtig” zich op deze wijze online manifesteert, zichzelf laat kennen en doorgeeft aan nieuwe generaties en bewegingen. Levende geschiedschrijving.

http://zwarte.squat.net/index.htm